Architekti a projektanti

Štefan Súľovec - ELEKTROPROJEKT IČO: 11926091
Pátrovská 2
Ing. arch. Eva Krupová - PRINT ATELIÉR IČO: 14104016
Lomonosovova 6
Ing. Štefan Lendvay ARTEL-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA IČO: 11986557
Parková 581/11
Ing. Jaroslav Režnák IČO: 11907401
Kozácka 7465/49
Jozef Manca IČO: 14029596
Holíčska 3
Ing. Ján Kružel Projektová a inžinierska kancelária IČO: 10953787
Jarná 10
Ladislav Hornyák Súkromná geodetická spoločnosť IČO: 10916237
Širákov 110
Ivan Filkus IČO: 14017474
Starhradská 14
Ing. Juraj Šimko - 2 E S T /ekonomicky ekologické stavby/ IČO: 14037092
Pod Zečákom 35
Ing. arch. Dušan Dóka IČO: 11857030
Paulínska 9
HPK engineering a.s. IČO: 00002313
Němcovej 30
Ján Štellmach - GEODET IČO: 10771247
Nová Ľubovňa 282
Ing. Stanislav Michniak Audio IČO: 14012961
Trnavská 1372/27
Ing. Jozef Nanáši IČO: 10819657
Južná trieda 13
Marián Staňo IČO: 11982144
J. Kráľa 1166/26
Ernest Machán IČO: 11895624
Ľubovnianska 1
akad.arch. Pavol Kuzma IČO: 11661038
Na kopci 6
Ing. Peter Mancal - Inžiniersko-technická a realizačná kancelária PM-ITRK IČO: 11849461
Kolónia 1
Ing.arch. Inocent Géze, autorizovaný architekt IČO: 00630144
Medze 9
Ing. Jozef Kapa IČO: 10688960
Fábryho 1
Viliam Struhár IČO: 10935479
Bernolákova 27
Viera Chorváthová IČO: 13972758
Radvanská 14
Ing. Viktor Kollár, autorizovaný stavebný inžinier IČO: 10692886
Jesenná 14
Ing. Peter Arpáš - PPAM - projektovo-inžinierska kancelária IČO: 11779926
Malý Lapáš 162