Finančné služby

Milan Albert IČO: 10888322
Železničiarska 1713/13
Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť v likvidácii IČO: 00895938
Štefánikova 14
Karol Marcin IČO: 10734961
Mirka Nešpora 28
Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00151653
Tomášikova 48
Ing. Ján Koval - QUATTRO - právny nástupca Ida Kovaľová IČO: 10774181
Humenská 7
Ľubomír Matušík IČO: 14096196
Škultétyho 6
Ing. Jozef Pavlík - JP SEVEN EL IČO: 11818999
Gercenova 13
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. IČO: 00682420
Štefánikova 27
Ing. Soňa Doláková IČO: 10729801
Jesenná 3055/17
Ladislav Šestina IČO: 10746757
Daxnerova 8
Ján Mikuláš - MIKULASI IČO: 14010607
Vajnorská 86
INTERGAMES, spol. s r.o. v likvidácii IČO: 00683884
Sabinovská 14
Slovenský strojársky investičný fond a.s. v likvidácii IČO: 00616818
Martin
Agrobanka Praha, a.s. organizačná zložka zahraničnej osoby IČO: 00620718
Kuzmányho 18
Ladislav Tencer - Koncesia B záložňa IČO: 10932844
SNP 124
Tatra banka, a.s. IČO: 00686930
Hodžovo nám. 3
Margita Marková - Rozličný tovar IČO: 32632916
Gen. L. Svobodu 1405/22
Monika Nováková - MONIX IČO: 32567464
Nižná Myšľa 186
Mgr. Mária Bincová MAJA IČO: 33099006
Mlynárovce 15
Ing. František Sciranka - MTE GROUP IČO: 32569203
Komenského 1197/6
Ľuboš Chladný IČO: 33011079
Koceľovce 59
Vladimír Lacina ZÁLOŽŇA BASILICUS IČO: 32850450
Družstevná 836/21
Štefan Trenčanský IČO: 32180471
Gessayova 2472/21
Ing. Chuong Luc Van - LUCA IČO: 32566395
Severná 12