Lesníctvo

Bernard Podhorský IČO: 10875018
Dúbravy 227
Lesné pozemkové spoločenstvo Košťany nad Turcom IČO: 00620301
Košťany nad Turcom č. 46
Urbárske pozemkové spoločenstvo Malá Čausa IČO: 00631167
Urbárske pozemkové spoločenstvo Jamník IČO: 00620637
Jamník
Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Beňová Lehota IČO: 00624543
Beňovolehotská 9
Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Turie IČO: 00625213
Turie
Pasienkové pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach IČO: 00631493
Podkonice 203
Jaroslav Kurtík IČO: 10831711
Trosky 65
Spoločenstvo urbarialistov obce Vavrečka, pozemkové spoločenstvo IČO: 00625728
Vavrečka
Spolok bývalých urbárnikov Brusno, pozemkové spoločenstvo IČO: 00621811
Chrenovec - Brusno
Bývalí urbarialisti obce Dolný Kubín, pozemkové spoločenstvo IČO: 00631965
Dolný Kubín
Miroslav Siman M.S.-približovanie dreva IČO: 10753176
Čierna Lehota 100
Urbár Brezany, pozemkové spoločenstvo IČO: 00624641
Nedožery-Brezany
Pavol Kisely IČO: 10751939
Šípková 578/40
Peter Fellner IČO: 10836314
Ľubietová 224
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Ipeľské Predmostie IČO: 00630527
Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo IČO: 00622184
Zábiedovo
Urbárske a akcionárske pozemkové spoločenstvo Drienové IČO: 00626023
Plevník - Drienové 364
Štefan Kantor IČO: 10696113
Bukovec 254
Pozemkové spoločenstvo Urbárska obec Vieska Bezdedov IČO: 00620548
Vieska - Bezdedov 161
Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače IČO: 00631973
Liptovské Sliače 1072
Lesné spoločenstvo pozem. spol. Čevený Kameň IČO: 00631019
Červený Kameň 38
Urbariát - pozemkové spoločenstvo Praznov IČO: 00631442
Praznov 48
Urbárska a pasienková spoločnosť Žibritov - pozemkové spoločenstvo IČO: 00626902
Žibritov