Lesníctvo

JOZEF BELLA - POVOZNÍCTVO IČO: 10999396
Krivá 174
Ján Ruda IČO: 10785566
gen.Svobodu 682/4
Urbár pozemkové spoločenstvo Temeš IČO: 00627968
Temeš 104
Lesné a pasienkové spoločenstvo Veľký Čepčín, pozemkové spoločenstvo IČO: 00620858
Veľký Čepčín
Bývalí urbarialisti,pozemkové spoločenstvo, Rudnianska Lehota IČO: 00623997
Rudnianska Lehota
Ján Marhefka - MONA IČO: 10769218
Námestie Mariánske 13
Pozemkové spoločenstvo - Urbariát Cígeľ IČO: 00622320
Cígeľ
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Prša IČO: 00631809
Prša
Urbársky spolok Necpaly, miestna časť Prievidza IČO: 00627941
Necpaly
Urbariát pozemkové spololočenstvo Bodiná IČO: 00630187
Bodiná 69
Pozemkové spoločenstvo Mostište IČO: 00625761
Mostište 68
ADAMEC VLADIMÍR IČO: 10850716
Vitanová 218
Pozemkové spoločenstvo, Urbariát Dolný Moštenec IČO: 00629715
Dolný Moštenec 154
Ivan Krajňak IČO: 10672702
Gen. Svobodu 131/19
Pozemkové spoločenstvo Dobroč IČO: 00621455
Dobroč 27
Pozemkové spoločenstvo Malý Patúch Zbyňov IČO: 00624250
Zbyňov
Urbárske pozemkové spoločenstvo Žarnovica IČO: 00631078
Nám. SNP 33
Michal Gondek IČO: 10769153
Lesnica 52
Vladimír Šoltis IČO: 10721886
Mengusovce 68
Pavol Zavadský IČO: 10769765
Podolínec 284
Urbárske pozemkové spoločenstvo Veľké Košecké Podhradie IČO: 00628310
Zliechovská 417
Pozemkové spoločenstvo podielových vlastníkov - Rybníky IČO: 00626708
Porúbka
Spolok bývalých urbarialistov Martin-Priekopa - pozemkové spoločenstvo IČO: 00629952
Lipová 38
Združenie spolumajiteľov urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hloža IČO: 00620882
Trenčianska 286