Nemocnice a ambulancie

PaeDr. Anna Babková IČO: 10964690
Bullova 13
MUDr.Ferdinand Varga, stomatológ IČO: 00621218
Cesta k Smrečine 2
PhDr. Katarína Budinská IČO: 14082373
A. Jedlíka 5
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik IČO: 00165476
Sládkovičova 311/3
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie IČO: 00079171
Slovenskej jednoty 29
PhDr. Zuzana Bieliková A-MOLET IČO: 11987651
SNP 19
MUDr.Ivana Štricová, zubný lekár IČO: 00628531
Štúrova 30
Fakultná nemocnica Trenčín IČO: 00610470
Legionárska 28
Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721
Staromyjavská 59
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica IČO: 00606987
Čsl. armády 234/139
Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb IČO: 00598658
Pod Krásnou hôrkou 1
Univerzitná nemocnica Martin IČO: 00365327
ul.. Kollárova 2
PhDr. Miroslava Mydliarová IČO: 11685981
Jégého 21
MUDr.Zoltán Szókis, stomatológ IČO: 00626538
Jókaiho 30
MUDr. Radko Janovský, stomatológ IČO: 00623881
Kuzmányho 93
MUDr. Igor Vološin IČO: 10900845
Dobšinského 4380
MUDr. Andrej Sitár - súkromný gynekológ IČO: 00631604
Horná 36
MERKATOR, s.r.o. v likvidácii IČO: 00619345
Bajkalská 29/C
Národný onkologický ústav IČO: 00165336
Klenová 1
MUDr. Ladislav Majer, stomatológ IČO: 00627879
Kriváň 381
MUDr. Juraj Klačanský, CSc. IČO: 14010275
Cesta na Kamzík 17
MUDr. Juraj Štilla, stomatológ IČO: 00631515
Björnsonova 20
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená IČO: 00634891
Mieru 549/16