Právo

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., advokát IČO: 11728094
Bočná 26
JUDr. Peter Fábry, advokát IČO: 00619892
S. Tomášika 2438/3
JUDr. Miroslav Medveď, advokát IČO: 00621404
Medveďovo 1441
JUDr. Dagmar Ďurčeková, správkyňa IČO: 00621919
Námestie Slobody 5
JUDr.Jana Laššáková,komerčný právnik IČO: 00620467
Vlkanovská 122
JUDr. Tibor Elzer - Advokát IČO: 11732474
Hlavné nám. 7 7
INTERPROGRESSING, spotrebné družstvo IČO: 00587095
Továrenská 12
JUDr.Mária Langerová, advokátka IČO: 00629987
M. Rázusa 29
JUDr. Stanislav Moskvič, súdny exekútor IČO: 10732543
M. R. Štefánika 875
JUDr. Milan Kleň, notár IČO: 00620246
Hviezdoslavovo nám 2
JUDr. Ján Malicher - KREDONA IČO: 11635193
Bajzova 12
JUDr. Pavel Jombík, notár IČO: 00620432
Janka Kráľa 3
Eškut Jozef JUDr. komerčný právnik IČO: 00619841
J.Nešpora 28
Mgr. Mikuláš Zajíček IČO: 14030098
Pri hrádzi 983/102
JUDr. Peter Harakály, advokát IČO: 00620157
Mlynská 28
JUDr. Alexandra Luptáková, komerčný právnik IČO: 00620114
B.Němcovej 2
JUDr. Pavol Gombík IČO: 14003996
Kukučínova 1
JUDr.Ján Bernát - Advokátska kancelária JUDr.Libant and JUDr.Bernát IČO: 14071461
Petöfiho 1
JUDr. Helena Penxová, advokátka IČO: 00620068
Štefánikovo námestie 5
JUDr. Miroslav Purdeš, advokát IČO: 00619981
Vodná 46
JUDr. Miroslava Turňová - notár IČO: 00628671
Moyzesova 1200/12
JUDr. Jaroslav Spáč, advokát IČO: 00625833
SNP 96
JUDr. Viera Ercegová IČO: 11650664
Obchodná 19
JUDr. Robert Sivák AGENTÚRA R+R IČO: 11777842
Pod lipami 80