Rezidenčná starostlivosť

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi IČO: 00596507
Ižop - Pusta 1936/1
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA IČO: 00632864
Fraňa Kráľa 23
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie IČO: 00603287
Mokrohájska cesta 3
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ IČO: 00632414
Dolný Lieskov č. 197
Domov sociálnych služieb v Brezovičke IČO: 00619493
Brezovička 62
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne IČO: 00596256
Moravský Svätý Ján 11
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646 IČO: 00696358
Školská 646
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto IČO: 00632511
Ľ. Štúra 1210
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých IČO: 00691941
Kasárenská 16
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA IČO: 00632368
ul. J.Smreka 486
Centrum sociálnych služieb - Jesienka IČO: 00596264
Staromyjavská č. 77
Domov dôchodcov IČO: 00352373
Hlavná 1
"V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce IČO: 00357995
Horné Obdokovce 1
Detský domov SLON Šarišské Michaľany IČO: 00352306
ul. Kpt. Nálepku 45/22
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN IČO: 00632406
Slávnica 68
JASANIMA - Domov sociálnych služieb IČO: 00697184
Špitálska 7
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove IČO: 00655546
Rohov 27
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo IČO: 00352314
Športová 11
HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok IČO: 00647748
Republiky 22
Detský domov Lastovička IČO: 00182486
Jilemnického 40
Reedukačné centrum IČO: 00163333
S. Kollára 51
Detský domov Vranov nad Topľou IČO: 00188778
Daxnerova 90