Rezidenčná starostlivosť

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov IČO: 00596841
Lontov 48
Centrum sociálnych služieb ANIMA IČO: 00647799
Jefremovská 634
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra IČO: 00351768
Železničiarska č. 52
Detský domov rodinného typu IČO: 00182516
Klčové 32
Detský domov Snina IČO: 00520608
Ul. Švermova 2693/32
Detský domov Svidník IČO: 00188298
Partizánska 306/6
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím IČO: 00603457
Mokrohájska 1
Detský domov Kolárovo IČO: 00350303
Rábska 12
"DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb Krškany IČO: 00656046
č. 86
Domov seniorov Lamač IČO: 00896276
Na barine 5
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb IČO: 00035777
Jilemnického 1707/1
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka IČO: 00596710
Maďarovská 123/73
Diagnostické centrum IČO: 00163341
Skalka 36
Centrum sociálnych služieb - Partizánske IČO: 00356883
Škultétyho 653/20
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PROF. K. MATULAYA PRE DETI A DOSPELÝCH IČO: 00604879
Lipského 13
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami IČO: 00691861
Družstevná 25
Spoločný podnik-doškolovacie a rekreačné zariadenie, stredisko Sivec v likvidácii IČO: 00521973
Košická Belá
Centrum sociálnych služieb Zátišie IČO: 00695432
Ul. Čsl. armády 1594/5
Centrum sociálnych služieb - LÚČ IČO: 00632392
Pruské č. 399
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach IČO: 00691674
Kukorelliho 17