Rezidenčná starostlivosť

Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce IČO: 00416215
Nám. osloboditeľov 82
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín IČO: 00416029
Stromová 5
Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom" IČO: 00691968
Važecká 3
Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona IČO: 00655724
Kasárenská 1/A
Domov sociálnych služieb v Sabinove IČO: 00691984
Kukučínova 1781/2
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata IČO: 00691976
Cemjata 4
Senior dom Svida IČO: 00696323
SNP 4
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková IČO: 00596248
Rozbehy 74
Domov sociálnych služieb v Stropkove IČO: 00696331
Hlavná 80/50
Detský domov Štós IČO: 00610526
Štós 125
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ IČO: 00364193
Hlavná 13
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove IČO: 00611964
Pastuchov 262
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči IČO: 00596299
Kátovská 21
Domov pre seniorov IČO: 00691798
Mierová 88
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne IČO: 00630250
Medňanská 80
Detský domov Gelnica IČO: 00493970
Hlavná 50
Reedukačné centrum, Trstín 335 IČO: 00163317
Trstín 335
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA IČO: 00654795
Pri starom mlyne
Ružinovský domov seniorov IČO: 00510173
Sklenárova 14
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov IČO: 00416274
M. R. Štefánika 1161/184
Centrum sociálnych služieb Dúbrava IČO: 00695467
Dúbrava 41