Sociálna práca

Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta IČO: 00415952
Bratislavská 1458/71
Nadácia ZSNP a Slovalco IČO: 00626813
Priemyselná 12
Ing. Karol Heidinger - EDUCA SERVIS IČO: 14021544
Hálová 10
Nadácia Rodičia škole IČO: 00630373
Internátna 10
Nadácia Poškodenia mozgu a miechy IČO: 00630357
Malá Hora 4
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda IČO: 00415944
Alžbetínske námestie 1203
Pedagogicko-psychologická poradňa IČO: 00493171
Kubranská
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát IČO: 00177466
Grösslingová 24
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava IČO: 00416240
Pionierov 8
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bardejov IČO: 00416177
Hurbanova 18
Nadácia Slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie v likvidácii IČO: 00698300
Bajkalská 25
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota IČO: 00416126
Hurbanova 15
Nadácia Slnečný dom IČO: 00628042
Ružová 2
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza IČO: 00416118
Staničná 2
Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra IČO: 00415987
Vajanského 7
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou IČO: 00416282
Štúrova 130
Nadácia DUŠEVNÉ ZDRAVIE IČO: 00621277
Psychiatrické odd. NsP Zv
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom IČO: 00416151
SNP 94
DOMKO - Domov sociálnych služieb IČO: 00696986
Park mládeže 3
Nadácia Dobrej vôle IČO: 14223414
Kyjevské nám. 6
Za čistú rieku Nitru IČO: 00631990
Nám. SNP
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné IČO: 00416185
Kukorelliho 60
Slovenský Červený kríž, územný spolok Martin IČO: 00416096
Moyzesova 1
Slovenský Červený kríž, územný spolok Spišská Nová Ves IČO: 00416258
Nám. SNP 2