Správa

SIMAC Holding, akciová spoločnosť IČO: 00604313
Bajkalská 30
Bytové družstvo, Gerlachovská 2-4-6 Košice IČO: 00594601
Gerlachovská 4
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou IČO: 00688177
Svätoplukova 1601
Družstvo pre výstavbu a správu garáží - ROZVOJ IČO: 00597473
Topoľčianska 29
Okresné stavebné bytové družstvo Senica IČO: 00223093
Štefánikova 718
Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín IČO: 00222071
Zochova 1117/97
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote IČO: 00173916
Okružná 50
Ing. Dušan Dovičovič IČO: 13962868
Rajecká 11
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) IČO: 00222089
Furčianska 60/1013
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku IČO: 00170364
Na Bielenisku 4
Bytové družstvo užívateľov 14 b.j. ZIPP Rovinka IČO: 00588318
Školská 342
Družstvo vlastníkov bytov Svojpomoc IČO: 00170208
Golianova 7
Územné bytové družstvo HORNÁD Košice IČO: 00594741
Národná trieda 66
Ing. Ivan Vincenc -KNA - obchodno-výrobná firma IČO: 10987495
Vajanského nám. 12
Bytové družstvo Spišská Nová Ves IČO: 00174505
Kamenárska 5
Stavebné bytové družstvo UÚDO v Žiline IČO: 00694169
Oravská 7
EKOS, spol. s r.o. IČO: 00896195
Tolstého 7
SBD-P Pezinok IČO: 00596787
Majakovského 35
Stavebné bytové družstvo Lučenec IČO: 00171816
Št. Moyzesa 47
Stavebné bytové družstvo Komárno IČO: 00170984
Zimná 16
Poľnohospodárske bytové družstvo Topoľčany IČO: 00596779
Mojmírova 3
Bytové spoločenstvo sídlisko STRED VYHNE IČO: 00624845
Sídlisko Stred
Tvarožanka bytové družstvo IČO: 00617598
gen. Štefánika 7
Správcovské bytové družstvo IV Košice IČO: 00216666
Levočská 3