Stredné školy

Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica IČO: 00160369
Námestie slobody 3
Gymnázium Martina Hattalu IČO: 00160822
Železničiarov 278
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu IČO: 00893692
Bardejovská 715/18
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu IČO: 00158496
Školská 5
Pedagogická a sociálna akadémia IČO: 00162817
SNP 509/116
Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo IČO: 00160423
Adyho 7
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce IČO: 00893129
Ul. 1. mája 22
Pedagogická a sociálna akadémia IČO: 00162825
Kmeťovo stromoradie 5
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany IČO: 00398411
Tovarnícka 1632
Obchodná akadémia IČO: 00162183
Volgogradská 3
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava IČO: 00894915
Račianska 190
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana IČO: 00160563
17. novembra 1296
Gymnázium M. R. Štefánika IČO: 00160971
Nám. L. Novomeského 4
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia IČO: 00162108
K. Mikszátha 1
Stredná odborná škola Majstra Pavla IČO: 00159514
Kukučínova 9
Stredná priemyselná škola , Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom IČO: 00161586
Obrancov mieru 343/1
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov IČO: 00162663
Komenského 12
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice IČO: 00162141
Watsonova 61
Stredná zdravotnícka škola IČO: 00606740
Lipová 32
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda IČO: 00162329
Námestie sv. Štefana 1533/3
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice IČO: 00159433
Kukučínova 23
Stredná priemyselná škola IČO: 00520225
Sovietskych hrdinov 369/24
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec IČO: 00160164
Komenského 13
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola IČO: 11882115
Mostová 53