Ťažba a dobývanie

ŠKÁRA A HERZOG, a.s. IČO: 00643564
Nobelova 28
Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š.p."v likvidácii" IČO: 00015474
Orolská 3
Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky š.p. v likvidácii IČO: 00015482
Štefánikovo námestie 4
SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov v konkurze IČO: 00661201
Košická 8
MAJKA,a.s. IČO: 00690414
Strážske
Kameňolomy a štrkopieskovne Trstín, š.p. - v konkurze IČO: 00698474
Trstín
Glarea - družstvo, Bratislava IČO: 00604445
Bieloruská 50
DETONA, družstvo vrtno-trhacích prác, Spišská Nová Ves IČO: 00593834
Šoltésovej 17
Jozef Nagy IČO: 10902651
Konrádovce 18
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Baňa Nováky, odštepný závod IČO: 00152064
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod IČO: 00152030
Štrajková 1
Minerál družstvo IČO: 00677671
Laurinská 4/III.
Ing. Jozef Pavuk - PIESKOVEŇ NEMCOVCE IČO: 10737952
Nemcovce 74
Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov IČO: 00696676
Vyšný Slavkov
Mgr. Maroš Sýkora IČO: 33254281
Ľ.Štúra 555/4
ANTECO s.r.o. IČO: 36561096
Družstevná 245
Ľuboš Lukáč-Levasovský IČO: 41044053
Jedľové Kostoľany 193
EUROTALC s.r.o. IČO: 35837659
Štôlňa Elisabeth 1
Slovenské kameňolomy, v.o.s. IČO: 36633445
Lesnícka 10
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. IČO: 36633500
Svätoplukova 2
PENASA s.r.o. IČO: 36629421
Špitálska 2905
LEVITRADE, s.r.o. IČO: 36562670
Sokolovská 2
Ondrej Pavlovič IČO: 41548876
Sedlice 299
VSK PRO - ZEO s. r. o. IČO: 36494046
Južná trieda 125