Výskum a vývoj

Ústav orientalistiky SAV IČO: 00681067
Klemensova 19
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied IČO: 00679135
Klemensova 19
EKONOMICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED IČO: 00699446
Šancová 56
Archeologický ústav SAV IČO: 00166723
Akademická 2
I.S. SYSTÉM, spol. s r.o. IČO: 00584550
Nábr.gen.L.Svobodu 34
INŽINIERSKO TECHNICKÉ SLUŽBY, DRUŽSTVO v likv. IČO: 00593303
Jarková 4
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied IČO: 00598453
Dúbravská cesta 9
Ústav experimentálnej fyziky SAV IČO: 00166812
Watsonova 47
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied IČO: 00490750
Dúbravská cesta 9/6319
Ústav technológie a racionalizácie, štátny podnik v likvidácii IČO: 00152285
Bratislava
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied IČO: 00679097
Dúbravská cesta 9
EDIS /Výskumné a vývojové družstvo pre Elektronické Digitálne Systémy/ IČO: 00594318
Rampová 7
SECOM Service Computer š.p. v likvidácii IČO: 00688118
Ústav etnológie SAV IČO: 00166979
Klemensova 19
Slovenská ústredná hvezdáreň IČO: 00164852
Komárňanská 134
Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied IČO: 00598461
Dúbravská cesta 9
Slovenská akadémia vied IČO: 00037869
Štefánikova 49
Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied IČO: 00679917
Dúbravská cesta 9
Dilík Peter Ing. - IČO: 14205157
Hronská 1
Ing. František Bulko - Swell IČO: 11937513
Podjavorinskej 6
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied IČO: 00166545
Štefánikova 49
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied IČO: 00166537
Dúbravská cesta 9
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied IČO: 00586919
Dúbravská cesta 9
RNDr. Viera Blahová IČO: 14026872
Krátka 421/4