Vysoké školy

Ekonomická univerzita v Bratislave IČO: 00399957
Dolnozemská cesta 1
Vysoká škola múzických umení v Bratislave IČO: 00397431
Ventúrska 3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach IČO: 00397768
Šrobárova 2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave IČO: 00157805
Hviezdoslavovo nám. 18
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre IČO: 00397482
Tr. A. Hlinku 2
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach IČO: 00397474
Komenského 73
Technická univerzita v Košiciach IČO: 00397610
Letná 9
Technická univerzita vo Zvolene IČO: 00397440
T.G.Masaryka 24
Slovenská technická univerzita v Bratislave IČO: 00397687
Vazovova 5
Univerzita Komenského v Bratislave IČO: 00397865
Šafárikovo nám. 6
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre IČO: 00157716
Tr. A. Hlinku 1
Žilinská univerzita v Žiline IČO: 00397563
Univerzitná 8215/1
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave IČO: 00165361
Limbová 12
Európska vzdelávacia akadémia, n. o. v likvidácii IČO: 37924010
Nobelova 1295/16
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o. IČO: 36342645
Dukelská štvrť 1404/613
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. IČO: 37924133
Grösslingová 53
IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o. IČO: 31576575
Antona Bernoláka 51
Trnavská univerzita v Trnave IČO: 31825249
Hornopotočná 23
Akadémia Policajného zboru v Bratislave IČO: 00735779
Sklabinská 1
Brána jazykov, s.r.o. IČO: 35863129
Račianska 16
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika IČO: 37910337
Demänová 393
Prešovská univerzita v Prešove IČO: 17070775
Ul. 17. novembra 15
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave IČO: 36078913
Nám. J. Herdu 2
BERTO Connections, spol. s r.o. IČO: 35761822
Janotova 10